Волк Максим Олександрович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Волк Максим Олександрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Моделі, методи та інформаційна технологія управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп’ютерних системах»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.08

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14), тел. (057) 70-21-016

Науковий консультант – Рубан Ігор Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи (Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Гамаюн Ігор Петрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Федорович Олег Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Барабаш Олег Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Державний університет телекомунікацій Міністерства освіти і науки України)

Автореферат 09/01/2019 Дисертація 29/01/2019 Відгук_1 29/01/2019 Відгук_2 29/01/2019 Відгук_3 29/01/2019