Валід Ахмед Махмуд Альрефаі

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Валід Ахмед Махмуд Альрефаі

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– аспірант кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації– «Математичне моделювання та обчислювальні методи аналізу процесів сталого розвитку нелiнiйних динамічних систем з конкурентною взаємодією»

Шифр та назва спеціальності– 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник– Наумейко Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент– Данилов Валерій Якович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»)

Офіційний опонент– Саваневич Вадим Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних управляючих систем та технологій (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»)

Автореферат14/09/2016Дисертація07/10/2016Відгук_1Відгук_2