В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-наукової програми «Прикладна математика» зі спеціальності 113 ПМ (магістр)

30 травня-01 червня 2018 рокуна кафедрі Прикладної математики (ПМ) працює комісія з акредитації освітньо-наукової програми Прикладна математика зі спеціальності113 «Прикладна математика»за другим (магістерським) рівнем у складі:

Діяк Іван Іванович– декан факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор фізико – математичних наук, доцент, голова комісії;

Корніч Григорій Володимирович– завідувач кафедри системного аналізу та обчислювальної математики Запорізького національного технічного університету України, кандидат технічних наук, доктор фізико – математичних наук, професор, член комісії.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 113 Прикладна математика