В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Системне програмування» зі спеціальності 123 КІ (магістр)

25-27 червня 2018 рокуна кафедрі Електронних обчислювальних машин (ЕОМ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Системне програмування зі спеціальності123 «Комп`ютерна інженерія»за другим (магістерським) рівнем у складі:

Алексєєв Михайло Олександрович – декан факультету інформаційних технологій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Смолій Віктор Вікторович– доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат технічних наук, доцент.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Системне програмування зі спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія