В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Програмне забезпечення систем» зі спеціальності 121 ІПЗ (магістр)

21-23 травня 2018 рокуна кафедрі Програмної інженерії (ПІ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Програмне забезпечення систем зі спеціальності121 «Інженерія програмного забезпечення»за другим (магістерським) рівнем у складі:
Пєтух Анатолій Михайлович– завідувач кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Стіренко Сергій Григорович– завідувач кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, доцент, член комісії.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення