В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо- професійної програми Комп’ютеризовані системи управління та автоматика зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (магістр)

28 січня-30 січня 2019 року на кафедрі Системотехніки (СТ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Комп’ютеризовані системи управління та автоматика зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за другим (магістерським) рівнем у складі:

Цмоць Іван Григорович– завідувач кафедри автоматизованих систем управління Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Томашевський Валентин Миколайович – професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 151 Автоматизація та комп`ютерно інтегровані технології