В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо- професійної програми Економічна кібернетика зі спеціальності 051 Економіка (магістр)

28 січня-30 січня 2019 року на кафедрі Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Економічна кібернетика зі спеціальності 051 Економіка за другим (магістерським) рівнем у складі:

Дмитришин Леся Ігорівна – завідувач кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Лучик Василь Єфремович – завідувач кафедри економічної кібернетики та міжнарожних економічних відносин Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 051 Економіка