В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо- наукової програми «Системний аналіз і управління» зі спеціальності 124 СА (магістр)

30 травня-01 червня 2018 рокуна кафедрі Прикладної математики (ПМ) працює комісія з акредитації освітньо-наукової програми Системний аналіз і управління зі спеціальності124 «Системний аналіз»за другим (магістерським) рівнем у складі:

Бондаренко Віктор Григорович– професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор фізико– математичних наук, професор, голова комісії;

Міхайленко Віктор Мефодійович – завідувач кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики Київського Національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор, член комісії.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 124 Системний аналіз