Нормативно-правова база

І. Установчі документи

II. Ліцензування та акредитація

ІI. Загальні питання організації освітнього процесу

IV. Окремі положення та накази ХНУРЕ

V. Звітність

VI. Безпека життєдіяльності та цивільний захист

VІI. Студентське самоврядування

VIІI. Гуртожитки

 


І. Установчі документи

1. Статут ХНУРЕ

2. Витяг ЄДРПОУ

3. Колективний договір

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку ХНУРЕ

IІ. Ліцензування та акредитація

1. Ліцензія ХНУРЕ

2.Відомості про право здійснення освітньої діяльності (сайт МОН України)

3. Сертифікати про акредитацію

4. Фактична кількість осіб, які навчаються (денна форма)

5. Фактична кількість осіб, які навчаються (заочна форма)

ІII. Загальні питання організації освітнього процесу

1. Положення про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ

2. Положення про роботу екзаменаційних комісій ХНУРЕ

3. Положення про стипендіальне забезпечення в ХНУРЕ

4. Положення про організацію освітнього процесу з підвищення кваліфікації слухачів в ХНУРЕ

5. Положення про поновлення, переведення та відрахування студентів в ХНУРЕ

6. Положення про протидію академічному плагіату в ХНУРЕ

IV. Окремі положення та накази ХНУРЕ

1. Положення про авторське право в ХНУРЕ

2. Положення про доступ до публічної інформації у ХНУРЕ

3. Положення про порядок надання грифів підручникам та навчальним посібникам у ХНУРЕ

4. Положення про порядок створення та затвердження електронних видань ХНУРЕ

5. Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП у ХНУРЕ

6. Інструкція з організації обліку кадрів у ХНУРЕ

7. Статут ГО “Спортивний клуб “Радіотехнік”

V. Звітність

1. Звіт ректора ХНУРЕ В.В. Семенця про результати виконання умов контракту в 2017 році

2. Річний звіт ХНУРЕ про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного

VI. Безпека життєдіяльності та цивільний захист

 

VІI. Студентське самоврядування

 

VIІI. Гуртожитки