Нормативно-правова база

І. Установчі документи

II. Ліцензування та акредитація

ІI. Загальні питання організації освітнього процесу

IV. Окремі положення та накази ХНУРЕ

V. Звітність

VI. Бюджетні кошти

VІI. Студентське самоврядування

VIІI. Гуртожитки


І. Установчі документи

1. Статут ХНУРЕ

2. Витяг ЄДРПОУ

3. Колективний договір

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку ХНУРЕ

5. Стратегія інтернаціоналізації ХНУРЕ

        5. Ліцензія МОЗ (медична практика) ХНУРЕ

IІ. Ліцензування та акредитація

1. Ліцензія ХНУРЕ 

2. Відомості про право здійснення освітньої діяльності (сайт МОН України)

3. Сертифікати про акредитацію

4. Фактична кількість осіб, які навчаються (денна форма)

5. Фактична кількість осіб, які навчаються (заочна форма)

ІII. Загальні питання організації освітнього процесу

1. Положення про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ

2. Положення про роботу екзаменаційних комісій ХНУРЕ

3. Положення про стипендіальне забезпечення в ХНУРЕ

4. Положення про організацію освітнього процесу з підвищення кваліфікації слухачів в ХНУРЕ

5. Положення про поновлення, переведення та відрахування студентів  в ХНУРЕ

6. Положення про протидію академічному плагіату в ХНУРЕ

7. Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, які вступили до ХНУРЕ для повторного здобуття вищої освіти

8. Положення з організації практики студентів за кордоном

9. Положення про визнання іноземних документів про освіту в ХНУРЕ

IV. Окремі положення та накази ХНУРЕ

1. Положення про авторське право в ХНУРЕ

2. Положення про доступ до публічної інформації у ХНУРЕ

3. Положення про порядок надання грифів підручникам та навчальним посібникам у ХНУРЕ

4. Положення про порядок створення та затвердження електронних видань ХНУРЕ

5. Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП у ХНУРЕ

6. Інструкція з організації обліку кадрів у ХНУРЕ

7. Положення про преміювання працівників ХНУРЕ

8. Статут ГО “Спортивний клуб “Радіотехнік”

V. Звітність

1. Звіт ректора ХНУРЕ В.В. Семенця про результати виконання умов контракту в 2017 році

2. Матеріали до звіту ректора ХНУРЕ В.В. Семенця за 2017 рік

3. Звіт ректора ХНУРЕ В.В. Семенця про результати виконання умов контракту в 2018 році

4. Матеріали до звіту ректора ХНУРЕ В.В. Семенця за 2018 рік

5. Річний звіт ХНУРЕ про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного

6. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність ХНУРЕ за 2017 рік

VI. Бюджетні кошти

1. Штатний розпис ХНУРЕ на 2018 рік станом на 1 січня

2. Кошторис ХНУРЕ за КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III–IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» станом на 26 січня 2018 року

Зміни. Довідка 1.

Зміни. Довідка 2.

Зміни. Довідка 3.

Зміни. Довідка 4.

Зміни. Довідка 5.

Зміни. Довідка 6.

Зміни. Довідка 7.

Зміни. Довідка 8.

Зміни. Довідка 9.

Зміни. Довідка 10.

3. Кошторис за КПКВ 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» станом на 26 січня 2018 року

Зміни. Довідка 1.

4. Кошторис ХНУРЕ за КПКВ 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень»

Кошторис з урахуванням довідок

Зміни. Довідка 1.

Зміни. Довідка 2.

Зміни. Довідка 3.

Зміни. Довідка 4.

План використання 1.

План використання 2.

План використання 3.

План використання 4.

План використання 5.

VІI. Студентське самоврядування

VIІI. Гуртожитки

Наказ №70 від 12.02.2018

Положення про студентський гуртожиток ХНУРЕ