Разробка нового навчального плану для нової спеціалізації: Магістр з Проектування мікросистем (MastMST)

Проект MastMST

З 15 жовтня 2012 року стартував міжнародний проект Curricula Development for New Specialization: Master of Engineering in Microsystems Design 530785-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-JPCR, де бере участь кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ). Коротка назва проекту – MastMST.

Пріоритет – Модернізація навчальних програм. Тривалість проекту – 4 роки (15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2016).
Програма фінансування ЄК: Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства. Сума гранту програми Темпус: € 1.007.727,18.
Партнерство:
 Лодзинський технічний університет, Польща
 Технічний університет Ільменау, Німеччина
 Ліонський Інститут прикладних наук, Франція
 Університет Павіа, Італія
 Національний університет “Львівська політехніка”, Україна
 Харківський Національний університет радіоелектроніки, Україна
 Донецький Національний технічний університет, Україна
 Київський Національний університет ім. Т.Г.Шевченка, Україна
 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Україна
 Науково-виробниче підприємство “КАРАТ”, Україна
 Науково-дослідний інститут Мікроприладів НАН України
 ТзОВ “Алдек-КТС”, Україна
Мета та завдання проекту:
• Створення нової спеціалізації Магістр з Проектування мікросистем для технічних університетів України
• Розроблення програм і навчальних матеріалів для нової спеціалізації з врахуванням 3-х рівневої навчальної структури ECTS та визнання дипломів і наукових ступенів в країнах-партнерах
• Встановлення/модернізація двох мікросистемних лабораторій (проектування і тестування) для нової спеціалізації в цільових університетах України
• Впровадження сучасних мікросистемних технологій в поточну програму бакалаврів в українських університетах
• Організація навчання магістрів та покращення підготовки аспірантів в області комп’ютерного проектування мікросистемних приладів
• Підготовка високо-кваліфікованих інженерних кадрів для сучасної високо-технологічної галузі національних мікроелектронних підприємств
• Пропагування літньої школи та студентських практик з Проектування мікросистем в рамках трикутника знань
• Реалізація широкого співробітництва між Українськими та Європейськими партнерськими інституціями з метою обміну студентами, спільного навчання магістрів та спільних досліджень аспірантів
Напрями діяльності за проектом:
• Створення та затвердження нової спеціалізації для магістерської спеціальності
• Підготовка навчальних матеріалів для спеціалізації Проектування мікросистем
• Заснування/модернізація навчальних мікросистемних лабораторій
• Тренінг українського викладацького складу та техніків для нової спеціалізації
• Розширений тренінг студентів на технологічній практиці та технологічних курсах
• Розповсюдження результатів проекту між українськими технічними вузами
• Контроль якості і моніторинг проекту
• Менеджмент проекту
Координатор проекту від України: Національний університет “Львівська політехніка” http://www.lp.edu.ua

Результати. За період виконання проекту робочою групою кафедри АПОТ ХНУРЕ розроблено програму курсів для рівнів «бакалавр» та «магістр», відповідно до якої підготовлено до видання два підручники:
Схемотехнічне проектування і моделювання НВІС (VLSI Schematic Design and Simulation) / В.І. Хаханов, І. В. Хаханова, Є.І. Литвинова, М.В. Лобур, Г.В. Хаханова – Харків: ХНУРЕ. – 2014. – 520 с.
Microsystems Testing Techniques / В.І. Хаханов, Є.І. Литвинова, О.М. Матвійків, С.В. Чумаченко – 2014. – 484 с.

У межах розширеного тренінгу пройшли практику на технологічних курсах у Лодзі та Ліоні 13 магістрантів кафедри АПОТ, дипломування у Павії та Лодзі – 3 магістранти, стажування у Павії та Лодзі – 4 викладачі, взяли участь у літній школі TEMPUS – 4 студенти та 2 викладчі кафедри АПОТ.

Отримано техніки для обладнання лабораторії з проектування мікросистем на загальну суму 25060.00 Євро.

Web-site проекта:

http://www.tempus.dsod.pl/

https://www.facebook.com/groups/335024186681011/?fref=ts