Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти України (TRUST)

Проект TRUST

“Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти України” (TRUST) 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR

Мета проекту: підтримка реформування українських ВНЗ завдяки впровадженню загальної, інноваційної, політично нейтральної системи, яка гарантує взаємне порозуміння і довіру між різними учасниками національних і міжнародних систем забезпечення якості, а також, прийняття неупереджених рішень і висновків в процесах забезпечення якості освіти.

Координатор: університет м. Ювяскюля, Фінляндія
Партнерство:
1. Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна (координатор – проф. Лєсна Н.С.)
2. Український католицький університет
3. Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна
4. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Україна
5. Українська асоціація студентського самоврядування
6. Європейська Національна Асоціація забезпечення якості освіти, Бельгія
7. Технічний університет м. Кошице, Словаччина
8. Університет м. Коїмбра, Португалія
9. Міністерство освіти і науки, України
10. Державна Акредитаційна Комісія, Україна
11. Вища Атестаційна Комісія, Україна
12. Національна Академія Педагогічних наук України, Україна
13. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Україна

Результати:
• Концепція забезпечення якості вищої освіти та підходів до прозорої та неупередженої оцінки якості освіти, в основу яких покладено європейські практики, що базуються на «трикутнику»: освіта – дослідження – інновації http://dovira.eu/QA_concept.pdf;
• Формальна, уніфікована система забезпечення якості освіти (всебічна, прозора, неупереджена і відкрита широкому суспільству), що має бути доступна усім університетам, організаціям забезпечення якості і іншим зацікавленим сторонам;
• Організаційна, інформаційна та технічна підтримка контекстно-незалежної системи забезпечення якості освіти;
• Веб-портал, який є технічним засобом підтримки і гармонізації різних існуючих і нових процесів з оцінки і забезпечення якості http://portal.dovira.eu/;
• Заходи, спрямовані на соціальну і законодавчу підтримку розробленого підходу до забезпечення якості, розвиток академічної культури, яка визнає необхідність публічності процедур оцінювання якості та використання їх результатів для розвитку іноваційно – орієнтованих ВНЗ.

Web-site проекта:http://www.dovira.eu/