Контакти координаторів ERASMUS+ в ХНУРЕ

Доцент каф. Програмної Інженерії, к.т.н., Чуприна Анастасія Сергіївна

e-mail: anastasiya.chupryna@nure.ua

Доцент каф. Програмної Інженерії, к.т.н., Ревенчук Ілона Анатоліївна

e-mail: ilona.revenchuk@nure.ua