Наталия Андреевна Харченко

ассистент кафедры информационно-сетевой инженерии (ИСИ) Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ).

Образование

В 2007 году окончила Харьковский национальный университет радиоэлектроники по специальности информационные сети связи. 

Учебная работа

Проводит практические и лабораторные занятия по таким дисциплинам: оптические сети связи, мультисервисные сети связи, интеллектуальные сети связи. 

Научная работа

Направления научных исследований:

  • оптические системы передач;
  • передача и методы сжатия видеосигналов.

Публикации и патенты
  1. Безрук В.М., Бідний Ю.М., Колтун Ю.М., Астраханцев А.А., Свид І.В., Ширяєв А.В., Харченко Н.А. Інформаційні мережі зв’язку Ч.2 Телекомунікаційні технології стаціонарних мереж зв’язку. навч. посібник Харків: ХНУРЕ, 2011.- 502с.
  2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи та мережі зв'язку з рухомими об'єктами» для студентів усіх форм навчання напряму «Телекомунікації» / Упоряд.: В.В. Ємельянов, Д.В. Чеботарьова, Н.А. Харченко - Харків: ХНУРЕ, 2008. - 44 с.
  3. Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Оптичні системи зв'язку» для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.05090301 – Інформаційні мережі зв’язку / Упоряд.: Ю.М. Колтун, Н.А. Харченко, С.О. Капуста - Харків: ХНУРЕ, 2011. - 60 с.