Александр Иванович Быбка

старший преподаватель кафедры информационно-сетевой инженерии (ИСИ) Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ).
Александр Иванович Быбка

+38 (057) 702-14-29

oleksandr.bybka@nure.ua

Образование

Окончил Харьковский институт радиоэлектроники, радиотехнический факультет по специальности радиотехника.

Учебная работа

Ведет дисциплины: цифровые сети интегрального обслуживания, электропитание систем связи.

Научная работа

Направления научных исследований:

  • цифровая и аналоговая схемотехника;
  • микропроцессорная техника;
  • беспроводная связь.

Публикации и патенты
  1. Быбка А.И., Зеленин А.Н. Инженерные аспекты беспроводных телекоммуникационных технологий // Восточно-Европейский журнал передових технологий. – 2008. – 6/2 (36), с.25-29.
  2. Быбка А.И .Беспроводний датчик диапазона 2.4 ГГц //Восточно-Европейский журнал передових технологий. – 2009. – 2/3 (38), с.19-21.
  3. Бибка О.І. Особливості  позиціонування абонентів в мережі GSM // Восточно-Европейский журнал передових технологий. 2009. - 6/2 (42), с.61-63.
  4. Бибка О.І., Дерєєв О.В., Зеленін А.М. Спосіб позиціонування абонентів у мережі GSM // Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель реєстраційний номер заявки u 2010 01801 від 02.06.2010.
  5. Бибка О.І., Корольов В.М., Малінін О.П.,. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та практичних занять з дисципліни системи комутації в мережах зв’язку з рухомими об’єктами для студентів спеціальності інформаційні мережі зв’язку /Упоряд.:– Харків: ХНУРЕ, 2007, – 20 с.