Инна Анатольевна Штых

Старший преподаватель кафедры радиотехнологий информационно-коммуникационных систем (РТИКС), Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ)
Инна Анатольевна Штых

+38 (057) 702-14-14

inna.shtykh@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-8225-5407
Researcher ID: V-4007-2017
Google Scholar

Образование

2013 г. – окончила Харьковский национальный университет радиоэлектроники по специальности «Информационные сети связи».
2012 г. – старший лаборант кафедры сетей связи ХНУРЭ.
2013 г. – инженер и ассистент кафедры сетей связи ХНУРЭ.
2016 г. – старший преподаватель кафедры радиотехнологий информационно-коммуникационных систем.

Учебная работа

Занятия по дисциплинам: сетевые информационно-коммуникационные технологии; информационно-коммуникационные системы; платформы корпоративных информационных систем; информационно-коммуникационные технологии в образовании.


Публикации и патенты

Имеет около 15 публикаций, среди них одна монография и один патент Украины на полезную модель.
Основные научные работы:

  1. Обод І.І., Свид І.В., Штих І.А. Завадозахищеність запитальних систем спостереження повітряного простору: монографія. За заг. ред. І.І. Обода. – Харків: ХНУРЕ, 2014. – 312 с.
  2. І.І. Обод, І.В. Свид, І.А. Штих. Завадозахищеність ідентифікаційних систем ближньої дії. // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2014 – Вип. 5 (121) – С. 77-79.
  3. Обод, І.В. Свид, І.А. Штих. Методи підвищення завадозахищеності ідентифікаційних систем ближньої дії. // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: Матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції. – Полтава: ПНТУ; Баку; ВА ЗС АР; Бєлгород: НДУ «БєлДУ»; Кіровоград: КЛА НАУ; Харків: ДП «ХНДІ ТМ», 2014 – С. 8.