Виктория Олеговна Мусиенко

Кандидат технических наук, доцент кафедры Экономической кибернетики и управления экономической безопасностью (ЭК) Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ).
Виктория Олеговна Мусиенко

+38 (057) 702-14-90

kafedra_eim@kture.kharkov.ua

Образование

1983 г. – окончила Харьковский институт радиоэлектроники по специальности автоматизированные системы управления.
1992 г. – кандидат технических наук по специальности 05.13.01 – элементы и приборы вычислительной техники и систем управления.
1998 г. – старший преподаватель кафедры системотехники.
1999 г. – доцент кафедры системотехники.
2000 г. – окончила Харьковский государственный экономический университет по специальности финансы.
2002 г. – доцент кафедры экономической кибернетики.

Учебная работа

Лекционные курсы: банковское дело, фондовый рынок и ценные бумаги, организация и управление финансово-экономической безопасностью банковских учреждений, менеджмент.


Публикации и патенты

Свыше 30 публикаций, 2 авторских свидетельства, в том числе:

  1. Оцінка вірогідності отримання необхідної прибутковості на вибраному інтервалі інвестування/ Мусієнко В.О., Шейко І.А. // тези на конференцію «Дни науки-2008», Серия «Экономические науки»: Инвестиционная деятельность и фондовые рынки, Дпіпропетровськ, 2008. - С. 78-81.
  2. Алгоритм управління інвестиційним портфелем/ Мусієнко В.О., Іванова В.Б. // Матеріали V11 Міжнародної науково-теоретичної конференції «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери». - Донецьк: Донецький Національний технічний університет, 2010. - С. 113-116.
  3. Концептуальні положення процесу діагностики рівня економічної безпеки підприємства/ Полозова Т.В., Журавель М.Ю., Мусієнко В.О. // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. - Випуск 260: В 6 т. - Т. 1 . - Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. - С. 131-137.
  4. Економіко-математична модель управління плануванням виробництва по слабких сигналах/ Петрова Р.В., Ковалевська А.В., Мусієнко В.О.// Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць. - Випуск 41: Ч. 2. - Одеса: ОДЕУ, 2011. - С. 89-93.