Юрій Михайлович Бідний

кандидат технічних наук, доцент кафедри мереж зв’язку (МЗ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Юрій Михайлович Бідний

Освіта

Закінчив Харківський інститут радіоелектроніки, радіотехнічний факультет зі спеціальності радіотехніка. Захистив кандидатську дисертацію за фахом радіолокація та радіонавігація в 1988 році. Звання доцента отримав у 1994 році. 

Навчальна робота

Веде дисципліни: телекомунікаційні та інформаційні мережі, мережеві технології, сигналізація в мережах зв’язку, синхронізація в цифрових мережах. 

Наукова робота

Напрям наукових досліджень – імовірнісні моделі та управління у мережах зв’язку.


Публікації та патенти

Автор понад 30 наукових праць, серед яких:

  1. Бідний Ю.М., Буханько О.М., Колтун Ю.М. Моделі локальних перевантажень у мережах з комутацією пакетів // Радіоелектроніка й інформатика. - 2006. - С. 22-25.
  2. Бидный Ю.М., Буханько А.Н., Колтун Ю.Н. Модель контроля перегрузок в технологии АТМ на основе структурно-управляемых Е-сетей // Радиоэлектронные и компьютерные системы. - ХАИ, 2007. – С. 34-37.
  3. Пресняков И.Н., Буханько А.Н., Бидный Ю.М. Модели локальных перегрузок в сетях на основе протоколов ІP и АТМ // Радиоэлектронные и компьютерные системы. - ХАИ, 2007. – С. 58–63.
  4. Бидный Ю.М., Буханько А.Н., Колтун Ю.Н. Использование формального математического аппарата Е-сетей для описания телекоммуникационных протоколов // Материалы конференции «Глобальные информационные системы. Проблемы и тенденции развития». – Харьков: ХНУРЭ, 2006, – С. 322.
  5. Бидный Ю.М., Колтун Ю.Н. Применение вероятностно-временных графов для анализа процессов обслуживания вызовов в интеллектуальных сетях // Материалы конференции «Глобальные информационные системы. Проблемы и тенденции развития». – Харьков: ХНУРЭ, 2006, с. 326.
  6. Бідний Ю.М. та інші. Інформаційні мережі зв’язку, т.2, Телекомунікаційні технології стаціонарних мереж зв’язку: Навч. посібник.– Харків: ХНУРЕ, 2012.