Відділ ліцензування, акредитації та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Контакти

м.Харків, просп.Науки, 14
корпус Б, кімн. 214

38 (057) 702-17-84

laiqas@nure.ua

Начальник відділу
Осьмачко Людмила Сергіївна

Відділ ліцензування та акредитації створений з метою:

  • координування дій з підготовки, організації, супроводу і проведення ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти.
  • супровіду підготовки акредитації освітніх програм до проведення їх попередньої експертизи у МОН.
  • забезпечення ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти Університету.

Основні завдання відділу:

  • забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення у разі закінчення їх терміну дії;
  • надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам Університету у підготовці документів щодо відкриття та ліцензування нових напрямів підготовки (спеціальностей);
  • контроль за дотриманням ліцензованих обсягів підготовки фахівців в університеті;
  • аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації щодо відповідності стану забезпечення спеціальностей акредитаційним вимогам;
  • зберігання ліцензійних та акредитаційних справ спеціальностей, які є в наявності в Університеті, на термін згідно чинного законодавства.

Нормативна документація:

- Закон України «Про вищу освіту»;
- Закон України «Про освіту»;
- Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- Положення про відділ ліцензування, акредитації та внутрішньої системи забезпечення якості освіти.