Навчально-методичний відділ забезпечення якості (НМВЗЯ)

Контакти

Головний корпус, кімн. 214

38 (057) 702-17-84

emdqa@nure.ua

Начальник відділу

Олена Анатоліївна Білодід

Система забезпечення якості освітнього процесу

Положення про відділ.

Політика та цілі у сфері якості ХНУРЕ

Основні функції:

  • робота над показниками діяльності ВНЗ;
  • організація спільної роботи з факультетами, кафедрами та структурними підрозділами університету з питань самооцінки ВНЗ;
  • робота з Міністерством освіти і науки України та Державною інспекцією навчальних закладів України з питань зовнішньої оцінки діяльності ВНЗ;
  • консультування з питань, які належать до компетенції відділу;
  • проведення регулярних планових перевірок усіх структурних підрозділів ХНУРЕ (внутрішній аудит);
  • координація робіт з упровадження методичного оснащення та інноваційних технологій, які забезпечують якість освіти;
  • налагодження ділових контактів з іншими ВНЗ, які займаються менеджментом якості;
  • ведення робочої документації відділу;
  • організація участі в галузевих, всеукраїнських, міжнародних конкурсах у сфері якості.
Навчально-методичний відділ забезпечення якості (НМВЗЯ)