Відділ організації методичної роботи

Діяльність методичного відділу спрямована на організацію та удосконалення науково-методичноі роботи в університеті, на координацію роботи методичних комісій факультетів, кафедр університету з науково-методичних питань їх діяльності.

Положення про відділ.

  Контакти

  корпус «В», к. 330

  +38 (057) 702-02-14

  metod@kture.kharkov.ua

  Іван Александрович Мілютченко

  Начальник відділу
  Іван Олександрович Милютченко

  кандидат технічних наук, доцент

  Основні функції

  • розробка інструкцій, положень та інших документів, спрямованих на оптимізацію основних видів методичної роботи,
  • аналіз і контроль навчально-методичного забезпечення освітнього процесу за всіма напрямами підготовки (спеціальностями) та формами навчання,
  • координування діяльності методичних комісій, що здійснюють контроль змісту освітнього процесу і діючих у структурі університету,
  • вивчення та передача передового досвіду науково- та навчально-методичної роботи молодим викладачам, організація лекцій та семінарів, забезпечення роботи школи молодих викладачів,
  • організація спільної роботи з факультетами та кафедрами з впровадження сучасних освітніх технологій і методик викладання у вищій школі,
  • розробка і впровадження планів видання навчально-методичної літератури за напрямами підготовки (спеціальностями) та контроль їх виконання,
  • робота над показниками рейтингової оцінки університету з видів методичної роботи,
  • інформування навчальних підрозділів університету про проведення зовнішніх методичних заходів,
  • проведення консультацій з питань, які знаходяться у компетенції відділу (підготовка рукописів до видання, їх експертиза на відповідність навчальним планам і робочим програмам та ін.),
  • участь в організації підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу,
  • ведення документації по роботі відділу.
  Відділ організації методичної роботи