Ліцензування та акредитація

Ліцензування – це державне визнання спроможності вищого навчального закладу розпочати діяльність, пов’язану із наданням освітніх послуг з певного напряму за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Акредитація вищого навчального закладу – це державне визнання його статусу (рівня акредитації).

Акредитація спеціальності у навчальному закладі з певного напряму за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем – це державне визнання відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців з цієї спеціальності державним вимогам, стандартам вищої освіти, а також державним вимогам щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Сертифікат про акредитацію

Ліцензії

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями в Харківському національному університеті радіоелектроніки:

051 Економіка

105 Прикладна фізика та наноматеріали

 113 Прикладна математика

 121 Інженерія програмного забезпечення

 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

125 Кібербезпека

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

163 Біомедична інженерія

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

172 Телекомунікації та радіотехніка за спеціалізацією «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

    Помічник ректора з ліцензування та акредитації доц.  Григор'єв Олександр Вікторович

    Інформація про ліцензування та акредитацію у ХНУРЕ

    Новини та події