Навчальний відділ (НВ)

Контакти

+38 (057) 702-14-92
кімн. 2, 4

+38 (057) 702-16-40
кiмн. 4a

+38 (057) 702-17-37
кiмн. 351б

ed@nure.ua


Аліна Володимирівна Міхнова
кандидат технічних наук, доцент
alina.mikhnova@nure.ua

Основні функції

 • організація, планування, контроль, аналіз та вдосконалення освітнього процесу;
 • узагальнення та поширення передового досвіду навчальної та виховної роботи;
 • розробка документів з нормативно-правової бази організації освітнього процесу;
 • організація систематичного контролю за проведенням усіх видів навчальних занять;
 • розробка та вдосконалення методик щодо формування розкладу занять;
 • формування і супровід баз даних для розкладу занять;
 • розрахунок навантаження і штатів НПС для кафедр університету;
 • розподіл погодинного фонду між кафедрами університету;
 • формування графіка освітнього процесу;
 • розробка розкладу занять та екзаменаційних сесій для студентів усіх форм навчання та його супровід;
 • формування звітності про підсумки роботи університету за поточний навчальний рік;
 • проведення систематичного контролю за діяльністю кафедр університету та надання необхідної методичної допомоги з питань планування та виконання кафедрами планів навчальної та організаційної роботи.