Навчальний відділ (НВ)

Графік навчально процесу

Контакти

кiмн. 4a

+38 (057) 702-16-40

ed@nure.ua

Ірина Вікторівна Свид

Начальник відділу
Ірина Вікторівна Свид

Кандидат технічних наук, доцент

кiмн. 351

+38 (057) 755-02-20

iryna.svyd@nure.ua

Основні функції

 • організація, планування, контроль, аналіз та вдосконалення навчального процесу;
 • узагальнення та поширення передового досвіду навчальної та виховної роботи;
 • розробка документів з нормативно-правової бази організації навчального процесу;
 • організація систематичного контролю за проведенням усіх видів навчальних занять;
 • розробка та вдосконалення методик щодо формування розкладу занять;
 • формування і супровід баз даних для розкладу занять;
 • розрахунок навантаження і штатів ПВС для кафедр університету;
 • розподіл погодинного фонду між кафедрами університету;
 • розробка розкладу занять та екзаменаційних сесій для студентів усіх форм навчання та його супровід;
 • формування звітності про підсумки роботи університету за поточний навчальний рік;
 • проведення систематичного контролю за діяльністю кафедр університету та надання необхідної методичної допомоги з питань планування та виконання кафедрами планів навчальної та організаційної роботи.