К.64.052.05 – 05.11.17, 05.13.21

Спеціалізована вчена рада К.64.052.05 затверджена наказом № 594 від 17.05.2012р. Термін повноважень: від 17.05.2012 р. до 17.05.2015 р.

Шифр та назва спеціальності: 05.11.17-медичні та біологічні прилади та системи (технічні науки); 05.13.21-системи захисту інформації (технічні науки).