Д.64.052.09 – 05.12.02, 05.12.13

Спеціалізована вчена рада Д.64.052.09 затверджена наказом № 54 від 25.01.2013 р. Термін повноважень: від 25.01.2013 р. до 25.01.2016 р.

Шифр та назва спеціальності: 05.12.02-телекомунікаційні системи та мережі (технічні науки); 05.12.13-радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій (технічні науки).

     

    Голова ради - д.т.н., проф., Поповський В.В.

    Заступник голови ради - д.т.н., проф., Агеєв Д.В.

    Учений секретар - к.т.н., доц., Ткачова О. Б. 

    Новини та події