Д.64.052.08 – 05.13.06, 05.13.07

Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій створена згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.16 р. на підставі рішення Атестаційної колегії від 25 лютого 2016 р.
Шифр та назва спеціальності: 05.13.06-інформаційні технології (технічні науки); 05.13.07-автоматизація процесів керування (технічні науки).
Термін повноважень: 09.03.2016 – 03.09.2018

   

  Голова ради - Філатов В.О. д.т.н., професор, завідувач кафедри штучного інтелекту, спеціальність 05.13.06.

   

  Заступник голови ради - Филипенко Олександр Іванович, д.т.н., професор, декан факультету АКТ, спеціальність 05.13.07.

  Вчений секретар: Пліс Ірина Павлівна, к.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ПНДЛ АСУ, спеціальність 05.13.06.

  Сайт рады.