Д.64.052.06 – 05.12.17, 05.13.21

Спеціалізована вчена рада Д.64.052.06 затверджена наказом №10 від 21.11.2013 р.

Термін повноважень: від 21.11.2013 р. до 21.11.2016 р.

Шифр та назва спеціальності: 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи (технічні науки); 05.13.21-системи захисту інформації (технічні науки).

    Голова ради - д.т.н., проф., Лучанінов А.І.

     

    Заступник голови ради - д.т.н., проф., Горбенко І.Д.

    Учений секретар - д.т.н., доц., Олійников Р.В.