Д.64.052.04 – 01.04.01, 05.27.06

Спеціалізована вчена рада Д 64.052.04 створена відповідно до наказу МОН України № 1604 від 22.12.2016 р. на підставі рішення Атестаційної колегії від 13.12.2016 р.

Спеціалізована вчена рада Д 64.052.04 затверджена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за спеціальностями 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем» та 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки» строком на три роки.