Д.64.052.04 – 01.04.01, 05.27.06

Спеціалізована вчена рада Д.64.052.04 затверджена наказом № 893 від 04.07.2013 р. Термін повноважень: від 04.07.2013 р. до 04.07.2016 р.

Шифр та назва спеціальності: 01.04.01-фізика приладів, елементів і систем (фізико-математичні науки); 05.27.06-технологія, обладнання та виробництво електронної техніки (технічні науки).

     

    Голова ради - д.ф-м.н., проф., Сліпченко М.І.

    Заступник голови ради - д.ф-м.н., проф., Гордієнко Ю.О.

     

    Учений секретар - к.ф-м.н., доц., Пащенко О.Г.