Д.64.052.03 – 01.04.03, 05.12.07, 05.12.17

Спеціалізована вчена рада Д.64.052.03 затверджена наказом №261 від 06.03.2015 р. Термін повноважень: від 06.03.2015 р. до 06.03.2017 р.

Шифр та назва спеціальності: 01.04.03-радіофізика (фізико-математичні науки); 05.12.07-антени та пристрої мікрохвильової техніки (технічні науки); 05.12.17-радіотехнічні та телевізійні системи (технічні науки).

    Голова ради - д.т.н., проф., Карташов В.М.

    Заступник голови ради - д.т.н., проф., Гордієнко Ю.О.

    Учений секретар - д.т.н., проф., Безрук В.М.