Д.64.052.02 – 01.05.02 (т.н.), 01.05.02 (ф.-м.н.), 05.13.12

Спеціалізована вчена рада Д.64.052.02 затверджена наказом №261 від 06.03.2015 р. Термін повноважень: від 06.03.2015 р.до 06.03.2017 р.

Шифр та назва спеціальності: 01.05.02-математичне моделювання та обчислювальні методи; 01.05.02-математичне моделювання та обчислювальні методи; 05.13.12-системи автоматизації проектних робіт.

     

    Голова ради - д.т.н., проф., Безкоровайний В.В.

    Заступник голови ради - д.т.н., проф., Гребеннік І.В.

    Учений секретар - к.т.н., доц., Колесник Л.В. 

    Новини та події