Д.64.052.02 – 01.05.02 (т.н.), 01.05.02 (ф.-м.н.), 05.13.12

Спеціалізована вчена рада Д.64.052.02 затверджена наказом №693 від 10.05.2017 р. Термін повноважень: від 10.05.2017 р.до 31.12.2019 р.

Шифр та назва спеціальності: 01.05.02-математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки); 01.05.02-математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки);  05.13.12-системи автоматизації проектних робіт.

     

    Голова ради - д.т.н., проф., Безкоровайний В.В.

    Заступник голови ради - д.т.н., проф., Кіріченко Л.О.

    Учений секретар - к.т.н., доц., Колесник Л.В. 

    Новини та події