Д.64.052.01 – 05.13.23, 05.13.05

Спеціалізована вчена рада Д.64.052.01 затверджена наказом №1222 від 07.10.2016  р. Термін повноважень: від 07.10.2016 р. до 07.10.2019 р.

Шифр та назва спеціальності: 05.13.23-системи та засоби штучного інтелекту (технічні науки); 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти (технічні науки).

   

  Голова ради - д.т.н., проф., Хаханов В. І.

   

  Заступник голови ради - д.т.н., проф., Путятін Є.П.

   

  Учений секретар - д.т.н., проф., Винокурова О.А.