Д.64.052.01 – 05.13.23, 05.13.05

Спеціалізована вчена рада Д.64.052.01 затверджена наказом №893 від 04.07.2013 р. Термін повноважень: від 04.07.2013 р. до 04.07.2016 р.

Шифр та назва спеціальності: 05.13.23-системи та засоби штучного інтелекту (технічні науки); 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти (технічні науки).

   

  Голова ради - д.т.н., проф., Машталір В.П.

   

  Заступник голови ради - д.т.н., проф., Путятін Є.П.

   

  Учений секретар - д.т.н., проф., Винокурова О.А.