Методології, методи та інформаційні технології розробки інтегрованих та web-базованих інформаційних систем

Зараз наукова школа працює над розв’язанням фундаментальних та прикладних проблем в галузі теоретичних та методологічних основ створення складних комп’ютеризованих інтегрованих комплексів, опису складних систем та інтеграції їх елементів, створення автоматизованих інструментальних засобів підтримки управлінських рішень, адаптивних інтегрованих систем управління підприємством, принципів проектування інформаційно-управляючих систем.Наукова школа заснована у 1973 році на кафедрі автоматизованих систем управління (нині кафедра інформаційних управляючих систем) Заслуженим діячем науки і техніки України, доктором технічних наук, професором В.В. Свиридовим (1937-1994) на базі напрямку «Автоматизований контроль і управління складними системами», який є логічним продовженням наукових досліджень, здійснюваних на кафедрі АСУ з 1965 р., коли для промислових підприємств вперше почали розробляти та впроваджувати різні види автоматизованих систем. Такими роботами у 1970-90-х рр. були «Система управління матеріально-технічним постачанням», яка виконувалася (ДП «З-д ім. Малишева»), «Система оперативного контролю» (з-д ім. Шевченка), «Система оперативного контролю вирощування монокристалів» (З-д чистих металів). Однією з найважливіших була НДДКР зі створення на Далекому Сході Єдиної автоматизованої системи попередження та сповіщення населення про морські хвилі цунамі, яка виконувалася згідно з постановою Ради Міністрів СРСР. У виконанні цієї НДДКР брали участь провідні вчені Харкова, Москви, інших міст країни, а координатором робіт була кафедра АСУ ХНУРЕ.

Наукова школа дістала розвиток під керівництвом доктора технічних наук, професора В.М. Левикіна як новий науковий напрямок з проблеми створення формалізованих засобів системного аналізу, що дозволяють на категорно-функторному рівні описувати процес проектування складних інформаційних систем, а також їхні структури та стани.

У 1999 р. кафедра ІУС виступила з ініціативою щодо створення у Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ) автоматизованої інформаційно-аналітичної системи. Під керівництвом члена-кореспондента НАН України, лауреата Державної премії України, доктора технічних наук, професора М.Ф. Бондаренка та доктора технічних наук, професора В.М. Левикіна співробітники кафедри розробили інформаційно-аналітичну систему «Університет» (ІАС «Університет»), призначення якої — автоматизація управління навчальним процесом вищих навчальних закладів України. За допомогою ІАС «Університет» було розв’язано проблему автоматизації багатьох навчальних, адміністративних, господарських процесів вищого навчального закладу: обліку та контролю кадрового складу навчального закладу; управління ходом навчального процесу студентів денної форми навчання; обліку і контролю підготовки аспірантів і докторантів; обліку і контролю наукової роботи співробітників тощо.

Тематика наукових досліджень, які виконуються в школі, традиційно є основою кандидатських та докторських дисертацій, бакалаврських та магістерських робіт.

У школі починали свою діяльність видатні вчені, доктори наук В.Г. Ходаков, Б.І. Мороз, В.П. Авраменко, С.Ф. Чалий та інші.

Керівник школи Віктор Макарович Левикін – академік АН прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії, України,  автор понад 300 наукових праць, у тому числі 2 авторських свідоцтв, а також співавтор підручника та 12 навчальних посібників; він підготував 2 докторів та 23 кандидатів наук.

зберегти цю сторінку в PDF