Проблеми телекомунікацій

Журнал «Проблеми телекомунікацій» заснований Харківським національним університетом радіоелектроніки в 2010 році. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 2-05/2 від 10.03.2010. ISSN: 2220-6922.

  Контакти

  головний корпус, ауд. 305а

  +38 (057) 702-55-92

  pt-info@journal.kh.ua

  Сайт: pt.journal.kh.ua

  Поповський Володимир Володимирович

  Головний редактор
  Поповський Володимир Володимирович

  доктор технічних наук, професор.

  Лемешко Олександр Віталійович

  Заст. головного редактора
  Лемешко Олександр Віталійович

  доктор технічних наук.

  Агеєв Дмитро Володимирович

  Відповідальний секретар 
  Агеєв Дмитро Володимирович

  доктор  технічних наук.

  Галузь науки: технічні науки.

  Періодичність: 4 рази на рік.

  У журналі «Проблеми телекомунікацій» публікуються наукові статті за фахом наукових спеціальностей:

  • 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі;
  • 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. 

  Основні рубрики журналу:

  • агальносистемні проблеми телекомунікацій;
  • математичне моделювання телекомунікаційних систем (ТКС), мереж та окремих засобів зв`язку;
  • проектування та оптимізація телекомунікаційних систем та мереж;
  • управління в телекомунікаціях;
  • бездротові мережі та технології;
  • електромагнітна сумісність;
  • волоконно-оптичні технології зв'язку;
  • теорія сигналів;
  • інформаційна безпека ТКС;
  • обробка сигналів та технологічні рішення. 
  Проблеми телекомунікацій