Редакційна колегія

Склад редакційної колегії

 1. Сліпченко М. І., д-р фіз.-мат. наук, проф. (головний редактор).
 2. Гімпілевич Ю. Б., д-р фіз.-мат. наук, проф.
 3. Горбенко І. Д., д-р техн. наук, проф.
 4. Гордієнко Ю. О., д-р фіз.-мат. наук, проф.
 5. Довбня А. М., д-р фіз.-мат. наук, член-кор. НАНУ, проф.
 6. Карташов В. М., д-р техн. наук, проф.
 7. Коноваленко А. А., д-р фіз.-мат. наук, академік НАНУ.
 8. Кузмічов В. М., д-р фіз.-мат. наук, проф.
 9. Литвиненко Л. М., д-р фіз.-мат. наук, академік НАНУ.
 10. Лучанінов А. І., заступник головного редактора, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 11. Неклюдов І. М., д-р фіз.-мат. наук, академік НАНУ.
 12. Пащенко О. Г., канд. фіз.-мат. наук, доц., відповідальний секретар
 13. Поповський В. В., д-р техн. наук, проф.
 14. Прохоров Е. Д., д-р фіз.-мат. наук, проф.
 15. Стрелков А. І., д-р техн. наук, проф.
 16. Сундучков К. С., д-р техн. наук, проф.
 17. Токарський П. Л., д-р фіз.-мат. наук, проф.
 18. Фісун А. І., д-р фіз.-мат. наук, проф.
 19. Хлопов Г. І., д-р техн. наук.
 20. Шіфрін Я. С., д-р техн. наук, проф. 

Склад міжнародної редакційної колегії

 1. A.G. Karabanov, USA
 2. S.E. Sandström, Sveden
 3. N. Chichkov, Germany

зберегти цю сторінку в PDF