Радіотехніка

У відповідності до назви збірник відображує науково-практичну діяльність університету, вишів та наукових організацій України.

  Контакти

  головний корпус, 4 поверх,
  кімн. 437

  +38 (057) 702-13-97

  mre@nure.ua

  Головний редактор
  Микола Іванович Сліпченко,
  д. ф.-м. н., професор, проректор з наукової роботи 

  Загальні відомості

  Засновано Харківським інститутом гірничого машинобудування, автоматики і обчислювальної техніки Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР (нині ХНУРЕ) в 1965 році. 2006 року одержав реєстрацію в Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 12098-969ПР от 14.12.2006. 

  Сфера розповсюдження та категорія читачів: загальнодержавна,  зарубіжна.

  Статті видаються українською, російською та англійською мовами. Окремі статті, що видані в збірнику, видаються англійською мовою в журналі TELECOMMUNICATIONS AND RADIO ENGINEERING (США).

  Мета видання збірника «Радіотехніка» – ознайомлення широкого кола фахівців з результатами теоретичних і експериментальних робіт у галузі радіофізики; фізичної електроніки; оптики; лазерної фізики; фізики приладів, елементів і систем; телекомунікаційних систем і мереж; радіолокації та радіонавігації; радіотехнічних і телевізійних систем; радіотехнічних пристроїв і засобів телекомунікацій; антен та пристроїв мікрохвильової техніки; систем захисту інформації; технології, обладнання та виробництва електронної техніки, а також популяризація та пропаганда в осередку аспірантів, інженерів, наукових працівників нових наукових напрямків, технологій, ідей, наближення теорії та практики.

  Збірник включено в перелік наукових фахових видань України, в яких можна публікувати результати дисертаційних рабіт на здобуття ступеня доктора та кандидата наук.

  Збірник «Радіотехніка» включено до Каталогу передплатних видань України (передплатний індекс 08391). 

  Завантажити правила оформлення статей для збірника.

  Радіотехніка