Радіотехніка

У відповідності до назви збірник відображує науково-практичну діяльність університету, вишів та наукових організацій України.

Контакти

головний корпус, 4 поверх,
кімн. 437

+38 (057) 702-13-97

innov@kture.kharkov.ua

Головний редактор
Микола Іванович Сліпченко,
д. ф.-м. н., професор, проректор з наукової роботи 

Загальні відомості

Засновано Харківським інститутом гірничого машинобудування, автоматики і обчислювальної техніки Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР (нині ХНУРЕ) в 1965 році. 2006 року одержав реєстрацію в Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 12098-969ПР от 14.12.2006. 

Сфера розповсюдження та категорія читачів: загальнодержавна,  зарубіжна.

Статті видаються українською, російською та англійською мовами. Окремі статті, що видані в збірнику, видаються англійською мовою в журналі TELECOMMUNICATIONS AND RADIO ENGINEERING (США).

Мета видання збірника «Радіотехніка» – ознайомлення широкого кола фахівців з результатами теоретичних і експериментальних робіт у галузі радіофізики; фізичної електроніки; оптики; лазерної фізики; фізики приладів, елементів і систем; телекомунікаційних систем і мереж; радіолокації та радіонавігації; радіотехнічних і телевізійних систем; радіотехнічних пристроїв і засобів телекомунікацій; антен та пристроїв мікрохвильової техніки; систем захисту інформації; технології, обладнання та виробництва електронної техніки, а також популяризація та пропаганда в осередку аспірантів, інженерів, наукових працівників нових наукових напрямків, технологій, ідей, наближення теорії та практики.

Збірник включено в перелік наукових фахових видань України, в яких можна публікувати результати дисертаційних рабіт на здобуття ступеня доктора та кандидата наук.

Збірник «Радіотехніка» включено до Каталогу передплатних видань України (передплатний індекс 08391). 

Завантажити правила оформлення статей для збірника.