Редакційна рада

Прізвище, ім’я
та по батькові

Основне місце роботи,

посада

Науковий ступінь,

вчене звання

Андрущенко

Олена

Анатоліївна

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С.Сковороди,

проректор

доктор філологічних наук, професор

Астахова

Валентина Іларіонівна

Харківський гуманітарний університет
«Народна українська академія»,

радник ректора

доктор історичних наук, професор

Бабічев

Анатолій Валерійович

Заступник голови – керівник апарату Харківської обласної державної адміністрації

 

Бакіров

Віль Савбанович

Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна,

ректор

доктор соціологічних наук, професор,

академік НАН України, член-кореспондент НАПН України

Бєлова

Людмила Олександрівна

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України,

директор

доктор соціологічних наук, професор

Гриньова

Валентина Миколаївна

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С.Сковороди,

завідувач кафедри

доктор педагогічних наук, професор

Даниленко Віктор Якович

Харківська державна академія дизайну та мистецтв,

ректор

доктор мистецтвознавства

Євтух

Микола Борисович

Інститут педагогіки НАПН України

головний
науковий співробітник

доктор педагогічних наук, професор,

академік НАПН України

Золотухіна
Світлана Трохимівна

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С.Сковороди,

завідувач кафедри

доктор педагогічних наук, професор

Іонова

Олена Миколаївна

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С.Сковороди,

завідувач кафедри

доктор педагогічних наук, професор

Коваленко
Олена Едуардівна

Українська
інженерно-педагогічна академія,

ректор

доктор педагогічних наук, професор

Лісовий

Володимир Миколайович

Харківський національний медичний університет,

ректор

доктор медичних наук, професор,

член-кореспондент Національної медичної академії України

Нанка

Олександр Володимирович

Харківський національний університет сільського господарства
імені Петра Василенка,

ректор

кандидат технічних наук, доцент,

академік
Української національної академії наук
екологічних технологій

Панченко

Сергій Володимирович

Український державний університет залізничного транспорту,

ректор

доктор технічних наук,

професор

Пономаренко

Володимир Степанович

Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця,

ректор

доктор економічних наук, професор,

член-кореспондент

НАПН України

Пономарьова

Галина Федорівна

Харківська гуманітарно-педагогічна академія,

ректор

доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти

Прокопенко

Іван Федорович

головний редактор

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С.Сковороди,

ректор

доктор педагогічних наук, професор,

академік НАПН України

Садковий

Володимир Петрович

Національний університет цивільного захисту України,

ректор

доктор наук
з державного управління,

професор

Сидоренко

Олександр Леонідович

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти,

директор

доктор соціологічних наук, професор,

член-кореспондент

НАПН України

Семенець

Валерій Васильович

Харківський національний університет радіоелектроніки,

ректор

доктор технічних наук,

професор

Сокол

Євген Іванович

Національний технічний університет «ХПІ»,

ректор

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Сокуренко
Валерій Васильович

Національний університет внутрішніх справ,

ректор

доктор юридичних наук, доцент

Тацій

Василь Якович

Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого,

ректор

доктор юридичних наук, професор

академік НАН України

Туренко
Анатолій Миколайович

Харківський національний автомобільно-дорожній університет,

ректор

доктор технічних наук, професор,

академік Транспортної академії України

Черевко

Олександр Іванович

Харківський державний університет
харчування та торгівлі,

ректор

доктор технічних наук, професор,академік Української академії наук., академік Міжнародної академії холоду, академік Інженерної академії України

Шкодовський

Юрій Михайлович

Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури,

ректор

доктор архітектури,

професор, дійсний член академії архітектури України

 

 

зберегти цю сторінку в PDF