Новий колегіум

«Новий Колегіум» сьогодні – це журнал для педагогів-професіоналів, педагогів-новаторів, педагогів-початківців, для тих, хто прагне удосконалити свою професійну майстерність, хто відчуває потребу поділитись своїм педагогічним досвідом. 

Контакти

+38 (057) 702-08-30

 newcollegium.journal@gmail.com

Головний редактор

Іван Федорович Прокопенко,

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України

«Новий Колегіум» видається за сприяння Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківської області та Харківського університетського консорціуму, за підтримки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Концепція видання передбачає побудову єдиного інформаційного простору в галузі освіти, висвітлення можливостей українських та зарубіжних закладів освіти всіх форм і типів, популяризацію нових освітніх технологій тощо. За результатами Всеукраїнського конкурсу «Вища школа-2008» «Новий Колегіум» нагороджено Дипломом 1 ступеня з врученням золотої медалі.

 

Науково-інформаційний журнал

Засновники:

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Видається з 1999 року.

 

Реєстраційне свідоцтво серія КВ № 16592-5064ПР  від 30 квітня 2010 р.

ISSN 1562-529Х

 

Проблематика: проблеми вищої освіти, педагогіка.

Реєстрація в ВАК України: постанова №1-05/8 від 22.12.2010 р.

Періодичність видання – 1 раз на квартал.

Індекс у Каталозі передплатних видань України – 22863.

Відповідальний редактор Ольга Петрівна Котух .

 

Новий колегіум