Біоніка інтелекту

Мета виходу в світ журналу «Біоніка интелекту» – популяризація та пропаганда в середовищі студентів, аспірантів, інженерів, наукових співробітників нових наукових напрямків, технологій, ідей, злиття теорії з практикою.

  Контакти

  головний корпус, 1поверх,
  кімн. 127

  +38 (057) 702-14-77

  ira_se@list.ru

  Михайло Федорович Бондаренко

  Головний редактор
  Михайло Федорович Бондаренко,
  д. т. н., член-кореспондент АН України, професор, ректор ХНУРЕ

  Загальні відомості

  Журнал засновано Харківським національним університетом радіоелектроніки в 1967 році. Свідотство про держреєстрацію КВ № 12072-943 ПР від 07.12.2006.

  Сфера розповсюдження та категорія читачів: загальнодержавна та зарубіжна.

  Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.

  Відповідно до назви науково-технічного журналу «Біоніка інтелекту: інформація, мова, інтелект» відображає науково-практичну діяльність університету, ВНЗ та наукових організацій України, ближнього та дальнього зарубіжжя з напрямків: теоретичні основи інформатики та кібернетики, теорія інтелекту, математичне моделювання, системний аналіз, прийняття рішень, інтелектуальна обробка інформації, розпізнавання образів, інформаційні технології та програмно-технічні комплекси, структурна, прикладна і математична лінгвістика>

  Завантажити правила оформлення статей для журналу.