Прикладна радіоелектроніка

Видання було засноване в 2002 році, свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 6037 від 09.04.2002. Періодичність видання – 4 рази на рік.

  Контакти

  + 38 (057) 702-10-57

  are@nure.ua

  www.anpre.org.ua

  В.о. головного  редактора – Г.І. Чурюмов

  Заст. головного редактора – О.І. Дохов

  Відповідальний секретар – О.Б. Ісаєва 

  Засновники – Харківський національний університет радіоелектроніки, Міжнародна Академія наук прикладної радіоелектроніки 

  Рік заснування – 2002
  Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 6037 від 09.04.2002
  Періодичність видання – 4 рази на рік