Видання

Редакційна колегія

Склад редакційної колегії

 1. Хаханов В.І., д-р техн. наук, проф. (відп. редактор) (головний редактор), e-mail: hahanov@kture.kharkov.ua
 2. Бих А.І., д-р фіз.-мат. наук, проф.
 3. Волощук Ю.І., д-р техн. наук, проф.
 4. Горбенко І.Д., д-р техн. наук, проф.
 5. Гордієнко Ю.О., д-р фіз.-мат. наук, проф.
 6. Дикарєв Е.А., д-р фіз.-мат. наук, проф.
 7. Кривуля Г.Ф., д-р техн. наук, проф.
 8. Нерух А.Г., ін фіз.-мат. наук, проф.
 9. Петров Е.Г., д-р техн. наук, проф.
 10. Руткас А.Г., д-р фіз.-мат. наук, проф.
 11. Свір І.Б., д-р техн. наук, проф.
 12. Свич В.А., ін фіз.-мат. наук, проф.
 13. Семенец В.В., д-р техн. наук, проф. (зам. головного редактора)
 14. Сліпченко М.І., д-р фіз.-мат. наук, проф.
 15. Тарасенко В.П., д-р техн. наук, проф.
 16. Терзіян В.Я., д-р техн. наук, проф.
 17. Чумаченко С.В., д-р техн. наук, проф. (відп. секретар), e-mail: ri@kture.kharkov.ua
 18. Яковенко В.М., д-р фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. НАНУ
 19. Яковлев С.В., д-р фіз.-мат. наук, проф. 

Склад міжнародної редакційної колегії

 1. Y. Zorian, USA
 2. M. Karavay, Russia
 3. R. Ubar, Estonia
 4. S. Shoukourian, Armenia
 5. D. Speranskiy, Russia
 6. M. Renovell, France
 7. R. Seinauskas, Lithuania
 8. Z. Navabi, Iran
 9. J. Abraham, USA
 10. A. Ivanov, Canada
 11. V. Kharchenko, Ukraine
 12. O. Novak, Czech Republic
 13. Z. Peng, Sweden
 14. B. Bennetts, UK
 15. P. Prinetto, Italy
 16. V. Tarassenko, Ukraine
 17. V. Yarmolik, Byelorussia
 18. W. Kuzmicz, Poland
 19. E. Gramatova, Slovakia
 20. H-J. Wunderlich, Germany
 21. S. Demidenko, New Zealand
 22. F. Vargas, Brazil
 23. J-L. Huertas Diaz, Spain
 24. M. Hristov, Bulgaria
 25. W. Grabinski, Switzerland
 26. A. Barkalov, Poland, Ukraine
 27. Dr. Amit Chaudhry, India

Журнал АСК

Повна назва: Науково-технічнийжурнал «Автоматизовані системи управління й прилади автоматики».

Радіотехніка

У відповідності до назви збірник відображує науково-практичну діяльність університету, вишів та наукових організацій України.

Біоніка інтелекту

Мета виходу в світ журналу «Біоніка интелекту» – популяризація та пропаганда в середовищі студентів, аспірантів, інженерів, наукових співробітників нових наукових напрямків, технологій, ідей, злиття теорії з практикою.

Прикладна радіоелектроніка

Видання було засноване в 2002 році, свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 6037 від 09.04.2002. Періодичність видання – 4 рази на рік.

Проблеми телекомунікацій

Журнал «Проблеми телекомунікацій» заснований Харківським національним університетом радіоелектроніки в 2010 році. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 2-05/2 від 10.03.2010. ISSN: 2220-6922.

Новий колегіум

«Новий Колегіум» сьогодні – це журнал для педагогів-професіоналів, педагогів-новаторів, педагогів-початківців, для тих, хто прагне удосконалити свою професійну майстерність, хто відчуває потребу поділитись своїм педагогічним досвідом.