Видання

10007-82

Радіоелектроніка й інформатика

Заснований Харківським державним технічним університетом радіоелектроніки (нині – ХНУРЕ) в 1997 році. Свідоцтво про держрегістрацію КВ № 12097-968ПР від 14.12.2006.

10005-6

Журнал АСК

Повна назва: Науково-технічнийжурнал «Автоматизовані системи управління й прилади автоматики».

10011-12

Радіотехніка

У відповідності до назви збірник відображує науково-практичну діяльність університету, вишів та наукових організацій України.

БИ0001_1

Біоніка інтелекту

Мета виходу в світ журналу «Біоніка интелекту» – популяризація та пропаганда в середовищі студентів, аспірантів, інженерів, наукових співробітників нових наукових напрямків, технологій, ідей, злиття теорії з практикою.

10003-4

Прикладна радіоелектроніка

Видання було засноване в 2002 році, свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 6037 від 09.04.2002. Періодичність видання – 4 рази на рік.

4_12

Проблеми телекомунікацій

Журнал «Проблеми телекомунікацій» заснований Харківським національним університетом радіоелектроніки в 2010 році. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 2-05/2 від 10.03.2010. ISSN: 2220-6922.

10001-21

Новий колегіум

«Новий Колегіум» сьогодні – це журнал для педагогів-професіоналів, педагогів-новаторів, педагогів-початківців, для тих, хто прагне удосконалити свою професійну майстерність, хто відчуває потребу поділитись своїм педагогічним досвідом.