Національна асоціація «Антени» (НАА)

Національна асоціація «Антени» (НАА) була створена на початку 1993 р. як всеукраїнська недержавна, некомерційна організація.

  Контакти

  НАА, просп. Науки, 14, ХНУРЕ, кімн. 416

  +38 (057) 702-13- 93,

  + 38 (050) 960-36- 84

  yakiv.shyfrin@nure.ua
  nina.maksymova@nure.ua

  Яков Соломонович Шифрин

  Президент НАА

  Яків Соломонович Шифрін

  головний науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, почесний професор ХНУРЕ, Севастопольського національного технічного університету (СевНТУ), Таганрозького технологічного інституту Південно-федерального університету РФ (ТТІ ЮФУРФ), Казанського державного технічного університету «Казанський авіаційний інститут» (КДТУ-КАІ), почесний доктор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, лауреат премії ім. О.С.Попова АН СРСР, нагороджений «За видатну професійну діяльність» Європейської мікрохвильової асоціацією і піонерської нагородою Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (Pioneer Award IEEE, AESS), довічний дійсний член (Life Fellow) IEEE, почесний громадянин Харкова.

  Нина Григорьевна Максимова

  Вчений секретар НАА

  Ніна Григорівна Максимова

  старший науковий співробітник НДЦ ІІРЕСТ ХНУРЕ, кандидат технічних

  наук

  До складу Асоціації на початковому етапі увійшло понад 60 організацій (ВНЗ, НДІ, підприємств) з 16 регіонів України. Її створенню передували розпочаті в 1991 р. міські, а пізніше республіканські одноденні-триденні семінари з актуальних питань теорії і техніки антен. Ці семінари, а пізніше НАА мали на меті координацію української науки в галузі теорії і техніки антен, налагодженням прямих зв’язків між антенщиками України, обмін досвідом та інформацією про проведені ними роботи, підтримку цих робіт і організацію взаємодопомоги фахівців один одному.

  Важливими цілями стали також відновлення розірваних внаслідок розпаду СРСР наукових зв’язків і інтеграція української науки в галузі прикладної електродинаміки в світову.

  Важливими результатами роботи НАА стали створення Східно-Українського відділення Інституту інженерів з електроніки та електротехніки (Eastern-Ukrainian Chapter IEEE), а також задіяні в Україні, починаючи з 1995 р., міжнародні конференції з теорії та техніки антен (International Conference of Antenna Theory and Techniques - ICATT). Перша ICATT була проведена в Харкові в 1995 р., наступні – проводилися кожні два роки в різних містах України – Севастополі, Києві, Львові, Одесі. У квітні 2015 р. була проведена ювілейна, десята ICATT’2015 в ХНУРЕ, яку присвятили 95-річчю організатора цих конференцій Якову Соломоновичу Шифріну.

  Чергова, одинадцята ICATT пройде з 24 по 27 травня 2017 р. у Києві на базі НТУУ «КПІ».

  Ці конференції є єдиними спеціалізованими антенними конференціями в рамках СНД, які стали наступниками, що проводилися раніше регулярно в СРСР «пістолькорсовских» антенних конференцій. Активну участь у всіх цих конференціях беруть також провідні вчені з далекого зарубіжжя – Німеччини, Великобританії, Японії, Франції, Нідерландів, Італії, США, Польщі, Ірландії, Мексики та інших країн.

  У 2002 р., окрім тих, що вже стали традиційними антенних конференцій ICATT, з ініціативи НАА був проведений 1-й Міжнародний семінар з надширокосмугових і надкоротких імпульсних сигналів (UWBUSIS), який переріс в міжнародні конференції UWBUSIS, теж проводяться раз на два роки. На сьогодні проведено вже вісім таких конференцій.

  Особлива увага під час підготовки ICATT і UWBUSIS надається добору замовних оглядових доповідей та залученню до участі в конференцях молодих вчених. Кращі доповіді молодих вчених преміюються з фонду Європейської мікрохвильової асоціації. Праці конференцій видаються англійською мовою, заносяться до бази даних IEEE Explore і широко розходяться по всьому світу. Звіти про них публікуються в журналі Antennas Propagation Magazine IEEE.

  Сьогодні основні зусилля НАА спрямовані на координацію робіт з підготовки наукових конференцій ICATT і UWBUSIS, що проводяться в Україні, активізацію участі українських вчених у наукових зарубіжних конференціях. Ведеться багатопланова робота з підтримки виконуваних в Україні робіт в сфері теорії і техніки антен, надання консультацій вченим і інженерам України, які працюють в галузі прикладної електродинаміки, всебічної допомоги здобувачам кандидатських і докторських вчених ступенів.