Національна асоціація «Антени» (НАА)

Національна асоціація «Антени» (НАА) була створена на початку 1993 р. як Всеукраїнська недержавна, некомерційна організація. Її створення стимульовано становленням України як самостійної держави.

  Контакти

  НАА, кімн. 416

  +38 (057) 702-13-93,
  + 38 (050) 960-36-84

  shifrin@kture.kharkov.ua

  Яків Соломонович Шифрін

  Президент НАА
  Яків Соломонович Шифрін

  г.н.с. ХНУРЕ, д. т. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, почесний професор ХНУРЕ, СевНТУ, ТТІ ПФУРФ) Казанського державного технічного університету «Казанський авіаційний інститут» (КДТУ-КАІ), почесний доктор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, лауреат премії ім. О. С. Попова АН СРСР, Life Fellow IEEE.

  Ніна Григорівна Максимова

  Учений секретар НАА
  Ніна Григорівна Максимова,

  с.н.с. ХНУРЕ, к. т. н.

  Основними завданнями НАА були координація української науки в галузі теорії та техніки антен, встановлення прямих зв’язків між антенщиками України, обмін досвідом та інформацією про роботу, яку вони проводять, підтримка цих робіт і організація взаємодопомоги фахівців один одному. Важливими цілями асоціації стали також відновлення розірваних наукових зв’язків внаслідок розпаду СРСР та інтеграція української науки у світову в галузі прикладної електродинаміки.

  Найважливішим результатом діяльності НАА в перший період її існування стали одноденні - триденні республіканські семінари з актуальних питань теорії та техніки антен, що мали за мету з’ясувати потенціал української антенної науки. Усього за період з 1993 по 1996 рік було проведено 7 таких семінарів, у яких взяли участь провідні фахівці України в галузі прикладної електродинаміки з більш ніж 60 організацій (вишів, НДІ, підприємств), що увійшли до НАА з 16 регіонів України.

  Успішний досвід проведення семінарів стимулював порушення питання про проведення міжнародних конференцій з теорії та техніки антен (МКТТА). Перша МКТТА була проведена в Харкові 1995 р., подальші проводилися кожні два роки в різних містах України - Севастополі, Києві, Львові. У вересні 2011 р. - проведена восьма МКТТА-2011 у м. Київ. Ці конференції є єдиними спеціалізованими антенними конференціями в межах СНД, які стали спадкоємцями «пістолькорсівських» антенних конференцій, що їх раніше регулярно проводили в СРСР. Активну участь у всіх цих конференціях беруть також видатні вчені з дальнього зарубіжжя – Німеччини, Японії, Франції, Нідерландів, Італії, США, Польщі, Ірландії, Мексики та інших країн. Особлива увага при підготовці МКТТА приділяється добору замовних оглядових доповідей та залученню молодих науковців до участі в них. Праці конференцій видаються англійською мовою та широко відомі в усьому світі.

  2002 р., окрім вже традиційних антенних конференцій МКТТА, за ініціативою НАА було проведено Міжнародний семінар з надширокополосних і надкороткоімпульсних сигналів (НШНКІС), який переріс у міжнародні конференції НШНКІС. До теперішнього часу проведено вже п’ять таких конференцій. Шоста конференція запланована на вересень 2012 р. у Севастополі. Ці конференції викликали зацікавленість у спеціалістів, і ініціатива НАА була підхоплена росіянами. Починаючи з 2003 р. подібні конференції проводяться також у Росії.

  Сьогодні основні зусілля НАА спрямовані на координацію робіт з підготовки щорічних наукових коференцій в Україні, активізацію участі українських учених у наукових конференціях, що їх проводять в Росії, Білорусії та дальньому зарубіжжі. Проводиться багатопланова робота з підтримки робіт у галузі теорії та техніки антен, що виконуються в Україні, наданню консультацій науковцям та інженерам України, які працюють у галузі прикладної електродинаміки, всебічній допомозі шукачам кандидатських і докторських учених ступенів.