Відділ стандартизації, метрології та сертифікації (відділ СМС)

  Контакти

  кімн. 122

  +38 (057) 702-10-15

  dsmc@nure.ua

  Віктор Миколайович Зіньківський

  Керівник
  Віктор Миколайович Зіньківський 

  Основні функції (напрямки діяльності):

  • метрологічне забезпечення розробки та іспитів науково-технічної продукції;
  • забезпечення єдності і потрібної точності вимірювань, підтримка постійної готовності засобів вимірювання до виконання вимірювань, впровадження нових засобів і методів вимірювання і контролю;
  • забезпечення своєчасного направлення засобів вимірювання (ЗВ) на державну перевірку;
  • ведення централізованого обліку ЗВ, збереження необхідного обмінного фонду засобів вимірювань, перерозподіл їх між підрозділами;
  • участь у проведенні нормоконтролю звітів держбюджетних НДР та нормативно-технічної документації (НТД);
  • організація і проведення технічного обслуговування ЗВ, персональних комп'ютерів та оргтехніки з метою постійної готовності їх до роботи;
  • проведення ремонту ЗВ, що використовуються в навчальній і науково-дослідній роботі університету;
  • проведення консультацій з питань стандартизації, оформлення і змісту НТД;
  • контроль і методичне керівництво забезпеченням впровадження стандартів;
  • участь у комплектуванні фонду стандартів та інших керівних документів із стандартизації і сертифікації;
  • матеріально-технічне забезпечення підрозділів НДЧ;
  • здійснення контролю за своєчасним списанням і вилученням на кафедрах та підрозділах університету устаткування, що не використовується в навчальній і науково-дослідній роботі;
  • забезпечення збору відходів і брухту дорогоцінних металів і здачі їх у Держфонд.
  Відділ стандартизації, метрології та сертифікації (відділ СМС)