Відділ ІТТІВ

Повна назва: відділ інновацій, трансферу технологій та інтелектуальної власності.

  Контакти

  вул. Бакуліна, 10
  кімн. 42а/5,7,8

  +38 (057) 702-11-33

  +38 (057) 702-13-01

  ittipd@gmail.com

  Валерій Павлович Прохоров

  Т.в.о. начальника відділу
  Валерій Павлович Прохоров
  к.т.н., с.н.с.

  vpprohorov@ukr.net

  Основні функції:

  • збір, аналіз та обробка інформації щодо створення науково-технічних розробок (НТР) підрозділами університету;
  • проведення маркетингових досліджень ринку інноваційної продукції, НТР та трансферу технологій за пріоритетними напрямами діяльності ХНУРЕ і НП РЕІ;
  • забезпечення проведення експертизи попередньо відібраних НТР і інноваційних проектів Експертною радою ХНУРЕ з метою їх подальшої реалізації та подання на конкурс НП РЕІ;
  • забезпечення захисту та правомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності;
  • дослідження і організація комерціалізації НТР та трансферу технологій за пріоритетними напрямами діяльності ХНУРЕ і НП РЕІ;
  • проведення патентних досліджень технічних рішень, що пропонуються для оформлення заявок на патенти, і оформлення заявок на отримання патентів на винаходи;
  • надання послуг з розробки та оформлення бізнес-планів інноваційних проектів, ТЕО, ТЗ спільно з виконавцями проектів;
  • створення позаштатної групи менеджерів з пріоритетних напрямів діяльності та робочих груп з виконання проектів ХНУРЕ, за якими укладені договори про партнерство з НП РЕІ;
  • аналіз і пошук можливих замовників та інвесторів для реалізації інноваційних проектів ХНУРЕ спільно з НП РЕІ;
  • спільна з НП РЕІ діяльність зі створення бізнес-інкубатора та інших бізнес-структур з метою реалізації інноваційних проектів із залученням студентів, випускників, аспірантів та науковців;
  • організація та координація взаємодії університету з кластером «Інформаційно-комунікаційні технології», технопарком «Слобожанщина», ІТ-парком «Інтеллелектроніка» та іншими установами, органами місцевого, регіонального та державного управління.

  Результати діяльності відділу інновацій, трансферу технологій та інтелектуальної власності: