Бухгалтерія

  Контакти

  кімн. 506

  ad@nure.ua

  Заст. головного бухгалтера
  Ніна Яківна Фастова 

  Основні функції (напрямки діяльності):

  • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарчої  діяльності  та  складання  звітності;  відображення  у
  • документах  достовірної   та  у  повному  обсязі   інформації  про  господарчі операції  та  результати діяльності;  
  • забезпечення  контролю  за  наявністю і рухом  майна; складання на основі  даних бухгалтерського обліку фінансової    та бюджетної звітності.