Науковий парк «Радіоелектроніка та інформатика» (НП РЕІ)

  Контакти

  вул. Бакуліна, 10, офіс 42а-7

  +38 (057) 702 11 33

  +38 (067) 441 08 50

  nprei.kharkov@gmail.com

  Сайт:http://nprei.com.ua/

  Керівник
  Валерій Павлович Прохоров

  генеральний директор НП РЕІ, к.т.н., с.н.с.

  Основні функції

  • створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів щодо їх комерціалізації;
  • інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення засновників і партнерів Наукового парку;
  • надання, в тому числі й через суб'єктів господарювання, бази практики для студентів ІТ-спеціальностей;
  • розробка бізнес-планів і планів маркетингу, інформаційно-консультаційне супроводження трансферу технологій;
  • організація та забезпечення виробництва наукової, конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукції;
  • сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;
  • залучення та використання в своїй діяльності ризикового (венчурного) капіталу, підтримка наукового виробництва;
  • представництво інтересів засновників та партнерів Наукового парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими суб'єктами господарювання під час організації та виконання проектів Наукового парку;
  • розвиток міжнародного й вітчизняного співробітництва в сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій;
  • виконання інших функцій, не заборонених законодавством України.