Перспективний план розвитку

Перспективний план розвитку наукової і науково-технічної діяльності підрозділів Харківського національного університету радіоелектроніки грунтується на наступних показниках:

  • обсяг фінансування НДДКР (держбюджетних, госпдоговірних, міжнародних наукових грантів),
  • розробка кандидатських і докторських дисертацій (подання до спецради, захист),
  • розробка монографій,
  • розробка підручників, у тому числі і з грифом МОН України,
  • розробка навчальних посібників, у тому числі і з грифом МОН України,
  • отримання патентів.

Завантажити перспективний план розвитку наукової, науково-технічної діяльності Харківського національного університету радіоелектроніки на 2015 рік

Завантажити перспективний план розвитку наукової, науково-технічної діяльності Харківського національного університету радіоелектроніки за 2013 рік

Завантажити перспективний план розвитку наукової, науково-технічної діяльності Харківського національного університету радіоелектроніки за 2012 рік

зберегти цю сторінку в PDF