Перелік платних послуг (відповідно до Постанови КМУ № 796)

 1. проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт;
 2. проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;
 3. проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей національної економіки та кон’юнктурних досліджень;
 4. проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку;
 5. проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання;
 6. випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів;
 7. проведення консультацій з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування;
 8. інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;
 9. впровадження результатів наукових досліджень;
 10. забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж;
 11. впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями;
 12. здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету;
 13. проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків, діагностика інфекційних захворювань;
 14. забезпечення діяльності технологічних та наукових парків;
 15. забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов на виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань;
 16. розроблення науково-технічної документації;
 17. надання дозволів (видача ліцензій) на використання об’єктів права інтелектуальної власності;
 18. розроблення та впровадження, реалізація та супровід програмного забезпечення з навчальною, виробничою та науково-дослідницькою метою;
 19. організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

зберегти цю сторінку в PDF