6.5 Зниження екологічної небезпеки мастильно – охолоджуючих рідин і продовження терміну їх експлуатації

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Захист об’єктів природного середовища від компонентів відпрацьованих мастильно-охолоджуючих рідин (МОР).

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Розглядається проблема захисту навколишнього середовища і населення від еколого-токсикологічної небезпеки відпрацьованих МОР і зменшення об’ємів чистої води, яка необхідна для розбавлення відпрацьованих МОР перед скиданням у каналізацію або навколишнє середовище.

Необхідність рішення проблеми полягає в розробці технології і устаткування для пригнічення утворення в МОР токсичних речовин, а також удосконаленні технології біологічного очищення МОР, виключаючи застосування хімічних речовин і використовування великих виробничих площ для устаткування.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Пропонується комплексна технологія управління екологічною безпекою МОР, яка включає наступні напрями: розробку технології очищення і регенерації МОР (зниження концентрації бактерій); розробку технології деструктивної утилізації відпрацьованих МОР.

Замкнуті цикли, по яких примусово переміщається технологічна рідина: II – цикл за системою трубопроводів + ємність збереження рідини; III – цикл за системою трубопроводів + технологічне устаткування + стоки + магнітні сепаратори + фільтри + ємність збереження рідини (аналогічний повному робочому циклу ); IV – цикл за системою трубопроводів + технологічне устаткування.

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Створена нова технологія по пригніченню утворення токсичних речовин в МОР, яка може бути застосована на виробництві машинобудівного і металургійного комплексів. Розробка захищена патентом України на винахід.

АНАЛІЗ РИНКУ: Для довготривалого використовування МОР фірми-виробники пропонують МОР нового покоління, в яких використовують хімічні засоби захисту від біопошкодження. Основною тенденцією вітчизняних і закордонних досліджень є збільшення ролі синтетичних і напівсинтетичних речовин, які мають підвищену біостійкість, не містять екологічно небезпечних компонентів і відповідають сучасним вимогам до фізико-хімічних і експлуатаційних властивостей МОР в умовах тривалого безперервного автоматичного виробництва. Але використовування хімічних з’єднань приводить до того, що МОР не піддається утилізації і становить ще більшу загрозу навколишньому середовищу і живим організмам. Скидання нерозбавлених МОР і в навколишнє середовище, і в каналізацію заборонено. Для розбавлення МОР потрібна велика кількість чистої питної води (за розрахунками для Харківської області приблизно 30% від чистої води, що використовується промисловістю). Використовувати таку кількість чистої води для розбавлення всіх МОР, які використовуються на підприємствах України перед скиданням їх у каналізацію або навколишнє середовище, неможливо. Тому розроблена унікальна технологія довготривалого використовування МОР без застосування хімічних речовин, які негативно впливають на оточуюче середовище.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: Розроблена технологія не потребує використовування дорогих хімічних речовин для стабілізації роботи МОР, а також немає потреби у великих виробничих площах для установки устаткування. В результаті використовування даної технології МОР може експлуатуватися на підприємстві більше року без зміни своїх реологічних властивостей. Це дозволить значно скоротити використання чистої води для приготування МОР, а також для її розбавлення перед скиданням. Також в результаті використовування даної технології в МОР не утворюються бактерії, які приводять до її псування, поліпшується виробниче середовище (в повітря виробничих приміщень не потрапляє сірководень – продукт життєдіяльності бактерій).

Економічна ефективність запропонованої технології визначалася порівняльним аналізом розрахункових витрат існуючої технології та пропонованої.

При використовуванні існуючої технології витрати складають приблизно 60(у.о/м3).

При використовуванні пропонованого варіанту – 30(у.о/м3).

В пропонованому варіанті витрати на транспортування залишаються такими ж, як і в традиційному варіанті, витрати на забір води, складуть 10%, вся решта витрат відсутня. Економія грошових коштів складе близько 88%. Термін окупності витрат після упровадження розробленої технології складає 2 – 3 місяці.

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Запропоновані шляхи трансферу розробки: обмін досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення, проведення консультацій з питань застосування технологій, постачання технологій у межах договорів про їх трансфер з урахуванням ринкової потреби.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Розроблена базова технологія по пригніченню утворення токсичних речовин в мастильно охолоджуючих рідинах. Розроблена технологія була упроваджена на ВАТ «Харківський підшипниковий завод». На ділянках, де була упроваджена технологія, створені екологічно безпечні умови використовування мастильно охолоджуючих рідин. Концентрація H2S зменшилася з 9,8 мг/м3 до 3,3 мг/м3, що знаходиться в межах гранично допустимої концентрації робочої зони.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Для серійного виробництва необхідно: – розробити базову технологію по пригніченню утворення токсичних речовин в конкретних мастильно охолоджуючих рідинах; – допрацювати технологію щодо конкретного технологічного процесу; – коректування роботи технології в реальних умовах. При упровадженні даної технології скорочуються витрати на електроенергію, немає необхідності в додаткових виробничих площах і устаткуванні.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Березуцька Наталія Львівна., к.т.н., доц.

зберегти цю сторінку в PDF