6.3 Виробництво біопалива для одержання теплової та електричної енергії при утилізації мулового осаду міських стічних вод

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Енергетика, виробництво, передача та перетворення енергії, відновлювальні джерела енергії, нетрадиційні та альтернативні джерела енергії, охорона людини та навколишнього середовища, в якості засобу утилізації мулових осадів міських каналізаційних стоків.

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Промислове впровадження технології виробництва альтернативного біопалива при утилізації мулового осаду міських стічних вод.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ:  В основу розробки покладене використання кавітаційної обробки суміші мулового осаду стічних вод з вуглеводневою сировиною. У якості вуглеводневої сировини можуть використовуватися відходи нафтопродуктів (відпрацьовані машинні масла всіх видів, нафтошлам, важка нафта, мазути будь-яких марок та інші вуглеводні), а також відходи рослинних і тваринних жирів. У результаті такої обробки, здійснюваної технологічним комплексом, одержується рідкий горючий продукт – альтернативне біопаливо (АБП), близьке по своїх споживчих якостях до топкового мазуту М100. Це паливо придатне для спалювання на всіх парових і водогрійних котлах, що використовуються в Україні.

Технологія утилізації мулового осаду з одночасним одержанням АБП реалізується технологічним модулем (рис. 1). Цими технологічними модулями устатковується виробнича лінія, яка здійснює виробничий процес: завантаження мулового осаду, підготовку суміші для виробництва АБП та її кавітаційна обробка. Модульна структура дозволяє легко нарощувати продуктивність виробництва включаючи при необхідності нові модулі.

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Створена нова, конкурентоздатна технологія виробництва АБП. Розробка захищена 4 патентами України на винахід. На технологічний комплекс виробництва АБП розроблена конструкторська документація, на АБП оформлені Технічні умови ТУ В24.1-02071197-001:2009.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: На світовому ринку вказана розробка знаходиться
на рівні існуючих аналогів і є кращою за існуючі в Україні аналоги за всіма
основними показниками.

Перевагами розробленої технології виробництва АБП є екологічна чистота застосування розробки, висока економічність в порівнянні з іншими методами утилізації, комплексність вирішення соціально-значущих проблем: енергетичної – за рахунок виробництва відносно дешевого екологічного АБП; екологічної – за рахунок повної утилізації опадів каналізаційних стоків.

 

 

Рис. 1 – Зовнішній вигляд технологічного модуля

 

АНАЛІЗ РИНКУ: В зв’язку з тим,що проблема утилізації мулових осадів міст України та інших країн, залишається актуальною наряду з необхідністю вирішення енергетичних питань, потреба у виробництві технологічних модулів може скластися сотні одиниць на рік.

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Трансферт розробки передбачається шляхом укладання господарських договорів, постачання технологій у межах договорів про їх трансфер, укладання господарських договорів або угод у сфері інтелектуальної власності (ліцензійні угоди та інші угоди) з урахуванням ринкової потреби.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Створено типовий варіант технологічного модуля комплексу. Проект є переможцем конкурсу «Радіоелектроніка та інформатика 21 століття» Наукового парку «Радіоелектроніка та інформатика» у 2012р.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Вартість створення виробничого обладнання для технологічного комплексу утилізації опадів з каналізаційних очисних споруд продуктивністю 1 т/рік складає 6 000,00 тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Дохов Олександр Іванович, к.т.н., проф.; Толстих Олександр Іванович.

зберегти цю сторінку в PDF