5.9 Мобільна багатофункціональна інтелектуальна система прийняття і виконання рішень в складних ситуаціях і важкодоступних умовах

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Лазерні та інформаційні технології. Системи дистанційного радіоуправління. Проект орієнтовано на відомства і організації, що здійснюють контроль екологічного стану навколишнього середовища.

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Створення системи для безпечного для людини моніторингу екологічної обстановки в небезпечних зонах і на об’єктах.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Мобільна багатофункціональна лазерна інтелектуальна система прийняття та виконання рішень (МБЛІС) в складних ситуаціях і важкодоступних умовах здатна здійснювати дистанційний моніторинг параметрів навколишнього середовища і управляти роботою різних маніпуляторів в небезпечних для людей зонах шляхом автономного пересування мобільної платформи та подолання перешкод у складних умовах рельєфу місцевості за допомогою лазерного сканера та інтелектуальної системи прийняття і виконання рішень (ІСПВР) з подальшою бездротовою передачею інформації на пункт управління. Досягнення основної мети проекту дозволить забезпечити отримання необхідної інформації у важкодоступних місцях. Крім цього, така платформа може використовуватися в мобільних системах охорони об’єктів та автоматичного виявлення терористичних загроз. Усі інформаційні датчики та інші технічні пристрої розміщені на колісній або гусеничної багатофункціональної платформі, яка може управлятися дистанційно по радіоканалу або виконувати свої функції автономно з використанням бортової ІСПВР при отриманні вимірювальних даних від високоточної лазерного сканера та камери. При цьому враховуються дані від GPS приймача.

 
 

 Рис. 1 – Загальний  вид мобільного пристрою

 

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Забезпечення високоточної тривимірної інформації про перешкоди на шляху автономного пересування платформи; автономне автоматизоване дистанційне отримання та передача даних про стан навколишнього середовища у важкодоступних і небезпечних для людей зонах; комплексне застосування різних по фізичній природі інформаційних датчиків для достовірної оцінки параметрів навколишнього середовища; автономне розпізнавання об’єктів, ситуацій, обстановки, прийняття рішень та їх виконання з використанням ІСПВР. Використання в складі комплексу програм ІСПВР забезпечує повністю автономні дії МБЛІС в складних, небезпечних і важкодоступних для людини умовах обстановки, у тому числі при втраті зв’язку з центром управління. Наявність бази знань забезпечує можливість користувачеві МБЛІС не будучи програмістом додавати в базу знань нові правила виведення, тим самим забезпечується процес накопичення досвіду окремих фахівців в даній предметній області. Для вирішення нових складних завдань користувач може звернутися до розробника системи, який проведе модифікацію бази знань за новим технічним завданням. Важливою особливістю ІСПВР є наявність не тільки механізмів виведення рекомендацій і прийняття рішень, а й механізмів виконання прийнятих рішень як з управління МБЛІС, так і по реалізації певних дій, використовуючи спеціальне бортове обладнання і маніпулятори. У ІСПВР реалізується адаптивний процес синтезу алгоритмів в конкретних умовах обстановки і процес реалізації спеціальних алгоритмів дій (сценаріїв).

Розробка на рівні існуючих в світі аналогів. Програмна середа розробки  інтелектуальних систем, яка використовується для розробки ІСПВР, була використана при створенні «Експертної системи діагностики і електрохімічного протикорозійного захисту газопроводу (ЕС ДЕХПКЗГ)» – Сертифікат відповідності на експертну систему серія ПЗ №UA.ОДС-054.011-04 від 13 серпня 2004р.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: Система МБЛІС здійснює безперервне телевізійне спостереження та моніторинг місцевості в небезпечних умовах, проводить автономні вимірювання хімічної, радіаційної, газової, температурної обстановки (або за вибором Замовника), реєструє звукову та акустичну інформацію, забезпечує автономне подолання перешкод і роботу маніпуляторів.

АНАЛІЗ РИНКУ: В Україні вітчизняних аналогів не має. На світовому ринку представлено окремо тривимірні лазерні сканери з різними технологіями вимірювань для коротких і великих відстаней. На ринку країн СНД окремі прилади представлені тільки дилерськими мережами зарубіжних компаній виробників. PowerBot (у США Габарити платформи: 832 × 626 × 484 мм; Маса 120кг; Навантаження: 75 кг) Pioneer 3 DX Platform (у США Габарити платформи: 455 × 381 × 237мм; Маса 9кг; Навантаження: 17кг) Мобільний робот “Всюдихід-ТМ3″ (Россия. Габарити платформи: 1200 × 750 × 700 мм; Маса, 180 кг; Навантаження: 50 кг.).

Основними конкурентами з ІСПВР є: інструментальні засоби технології SIMER+MIR (Дослідницький центр штучного інтелекту, Росія), оболонка для побудови експертних систем CLIPS (США), механізм виведення на основі правил для створення експертних систем Jess.

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Запропоновані шляхи трансферу розробки: обмін досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення, проведення консультацій з питань застосування технологій, постачання технологій у межах договорів про їх трансфер з урахуванням ринкової потреби.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Створено технічний прототип .

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Орієнтовні витрати на проект для забезпечення серійного виробництва становлять $ 189 тис.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Тюрін Сергій Володимирович, к.т.н., доц.; Костиря Олександр Олексійович, к.т.н., с.н.с.; Прохоров Валерій Павлович, к.т.н., с.н.с.; Тюрін Володимир Сергійович, к.т.н.; Алєксеев Олексій Ігорович.

зберегти цю сторінку в PDF