4 Радіотехніка, радіолокація, радіомоніторинг та супутникова навігація

4.1 Багатоцільовий комплекс моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем

4.2 Мобільна система екомоніторингу

(Mobile Ecomonitoring System – MES)

4.3 Макет мобільної атмосферної РЛС вертикального зондування S-діапазону

4.4 Цифрові адаптивні системи просторово-часової обробки сигналів на тлі завад

4.5 Інформаційно-аналітична система підтримки прийняття рішень з планування і використання національного радіочастотного ресурсу

4.6 Багаторівнева система сумісного розпізнання видів сигналів і типів радіоелектронних засобів по структурі і параметрам випромінювань

4.7 Інформаційна технологія оцінювання моніторингових можливостей засобів і планування мереж радіочастотного моніторингу

4.8 Програмно-апаратний комплекс автоматизованого оцінювання ефективності функціонування національних систем радіочастотного моніторингу

4.9 Технологія розробки інформаційно-логічних моделей для розпізнавання складних структурно-динамічних об’єктів, оцінки їх стану і поведінки

4.10 Створення першого вітчизняного доплерівського метеорадіолокатора

4.11 Багатопроменевий содар

4.12 Інформаційно-навігаційна система контролю та аналізу параметрів руху автотранспорту (ІНСКА)

зберегти цю сторінку в PDF